Vala Customer Portal
Kyçja për Konsumatorë
 
Ju lutem kyçuni
Nese jeni konsumatorë i ri, apo keni harruar fjalëkalimin na kontaktoni për ndihmë. Ju lutem therrisni në 0800 10000 (pa pagesë).
Please use your complete phone number (381... or 3774...) or your complete account number as your Username
Username:
Fjalëkalimi (3774xyyyzzz):
   
   
Cookies are required to login. Please enable browser cookies and re-start your browser.

© 2023 - powered by Xelex Technologies